Tank T-72
Tank BTR-80

4015M
ISO 9001

 

 

Základné údaje

Obchodné meno:
Č.D.P., s.r.o., Martin

Sídlo:
Pavla Mudroňa 48
036 01 Martin

IČO:
316 25 991

IČ DPH:
SK 20 20 45 61 52

Zapísaná v Obchodnom registri:
Obchodný register Okresného súdu Žilina
Oddiel : Sro, Vložka č.: 14 877/L

Deň zápisu: 17.03.1995

 
Copyright 2005 Č.D.P., s.r.o. | Created by @rdo.info

Č.D.P., s.r.o.  
Mudroňova
036 01 Martin
cdpmt@cdpmt.sk