Tank T-72
Tank BTR-80

4015M
ISO 9001

 

 

Profil


Č. D. P. , s. r. o., Martin je obchodná a servisná organizácia. Predmetom činnosti spoločnosti je dovoz a vývoz, nákup a predaj tovaru, preprava, kompletácia, skúšanie a bale nie podzostáv, zostáv a celkov vojenskej techniky.

OBCHOD:

Č.D.P.,s.r.o, Martin je zameraná na obrnenú pásovú a kolesovú techniku, nákladné automobili a vybranú výsadkovú techniku:

- na náhradné diely pre tanky T-72 a T-55, tiež na náhradné diely pre bojové vozidlá pechoty BVP-1,BVP-2,BRDM,BTR ich modifikácie, časti, súčasti celky a špeciálne nádstavby

Tank T-80

- na náhradné diely pre vozidlá T A T R A, PV3S,UAZ,ZIL,LIAZ, MAN, RENAULT, DAF, MERCEDES, CSANIA a iné,

Motor V-46

- na náhradné diely k výsadkovej technike ako aj automaty na otváranie vojenských padákov KAP-3P1.

Spoločnosť má všetky potrebné oprávnenia štátnych orgánov pre oblasť obchodo- vania s vojenským materiálom pre vnútroštátny ako aj zahraničný obchod v podobe previerok, povolení, koncesií a licencií.

Spoločnosť Č.D.P., s.r.o. Martin zamestnáva odborníkov, ktorí pôsobia v oblasti výroby obchodu s vojenskou technikou rad rokov. Dlhoročné praktické skúsenosti z výroby, v podobe profesionálnej znalosti vojenskej techniky, využívajú v obchode s touto technikou a príslušných službách. Všetky diely, zostavy a celky dodávanej vojenskej techniky sú podrobené odbornej technikej previerke, v prípade potreby preskúšané a nastavené na požadované parametre.

SLUŽBY:

Spoločnosť na základe požiadaviek zákazníka zabezpečuje vlastnými
prostriedkami, alebo cestou zmluvných partnerov testovanie, skúšky,
špeciálne kontroly, konzerváciu a zámorské balenie dodávaného vojenského materiálu. V vrámci služieb spoločnosť zabezpečuje servisnú činnosť, záručné a pozáručné opravy, dodávky náhradných dielov potrebných pre opravy na uvedenú vojenskú techniku. Spoločnosť zabezpečuje dodanie zmluvne dohodnutého tovaru od výrobnej alebo obchodnej organizácie cestou medzinárodnej dopravy až do miesta určenia. Na základe objednávky, resp. zmluvy spoločnosť zabezpečuje opravy vybranej techniky u výrobcu, počínajúc prevzatím poškodeného tovaru u objednávateľa až po dodávku opraveného tovaru do miesta určenia.

 
Copyright 2005 Č.D.P., s.r.o. | Created by @rdo.info

Č.D.P., s.r.o.  
Mudroňova
036 01 Martin
cdpmt@cdpmt.sk