Tank T-72
Tank BTR-80

4015M
ISO 9001

 

 

O spoločnosti


Spoločnosť Č.D.P., s.r.o, bola založená v roku 1995. Vlastní povolenie na obchodovanie s vojenským materiálom vydané Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001.

Spoločnosť na základe uvedeného povolenia môže obchodovať s
nasledovným vojenským materiálom:

- tanky, obrnené a iné technické vozidlá určené na použitie v ozbrojených silách, v ozbrojených bezpečnostných zboroch a v iných ozbrojených zboroch

- malokalibrové a veľkokalibrové zbrane

- strelivo

- vojenské výbušniny a palivá,

- lietadlá a vrtuľníky, vzdušné vozidlá bez posádky, letecké motory a zariadenia lietadiel a vrtuľníkov a s tým súvisiace pozemné zariadenia

- elektronické zariadenia ako súčasti zbraní

- fotografické, elektrooptické, infračervené a tepelne zobrazujúce prístroje a zariadenia

- programové vybavenie špeciálne spracované alebo upravené na vývoj, výrobu alebo použitie zariadení alebo materiál na potreby obrany a bezpečnosti štátu,

- špeciálne zariadenia pre vojenský výcvik alebo simulovanie bojových situácií,

- doplnkový vojenský materiál

- služby poskytované v súvislosti s vojenským materiálom.

Spoločnosť v rámci obchodných činností okrem horeuvedeného zabezpečuje aj:

- odmínovacie zariadenia,
- mobilné úpravárne pitnej vody,
- polné nemocnice a iné humanitárne zariadenia.

 
Copyright 2005 Č.D.P., s.r.o. | Created by @rdo.info

Č.D.P., s.r.o.  
Mudroňova
036 01 Martin
cdpmt@cdpmt.sk